ДАТА-КОНСАЛТ
WWW.DA-TA.COM.UA
   «»
Виконавці

Для зареєстрованих користувачів сайту "ДАТА-КОНСАЛТ" доступне безкоштовне розміщення відомостей про виконавців в сфері політичного консультування та аналітики – фізичних осіб.

 

Умови безкоштовного розміщення:

     Інформація про виконавця публікується лише в формі заповненої анкети. Бланки анкети українською та російською мовами зареєстровані користувачі (сторінка для реєстрації/авторизації: http://da-ta.com.ua/registration.htm) можуть завантажити на цій сторінці в розділі «Файли для скачування». Ви можете заповнити анкету або українською, або російською мовою (на вибір).

     Одна анкета може містити дані лише про одну фізичну особу.

     Заповнену анкету надішліть, будь ласка, електронною поштою (office@da-ta.com.ua) з темою листа «Анкета_каталог».

     Після модерації (протягом трьох робочих днів) Вашу анкету буде розміщено на сторінці http://da-ta.com.ua/forsubscribers/7505.htm для завантаження потенційними замовниками. Анкета буде розміщена у відповідному розділі у форматі PDF (щоб унеможливити випадкове спотворення Ваших даних). Ви отримаєте посилання для завантаження відповідного розділу та перевірки власної анкети.

     Якщо Ви пройшли один або кілька наших тренінгів (http://da-ta.com.ua/effort_articles.htm), ми додамо інформацію про його (їх) програму до Вашої анкети.

     Один раз на 30 календарних днів Ви можете внести зміни в анкету. Для цього надішліть (office@da-ta.com.ua) анкету зі змінами з ТІЄЇ САМОЇ електронної адреси, з якої Ви надсилали попередню, з темою листа «Анкета_каталог_заміна». Анкету буде замінено протягом трьох робочих днів.

     Ви також можете в будь-який момент відкликати свою анкету, й її буде видалено з сайту протягом трьох робочих днів. Для видалення надішліть повідомлення (office@da-ta.com.ua) з ТІЄЇ САМОЇ електронної адреси, з якої Ви надсилали анкету, з темою листа «Анкета_каталог_видалення».

 

Для чого здійснюється модерація? По-перше, може виникнути потреба уточнити у Вас якісь відомості. По-друге, ми маємо бути переконані, що на нашому порталі розміщується відповідна інформація у заявленому форматі.

 

Чому має сенс розмістити свої дані на порталі www.da-ta.com.ua? Це спеціалізований портал, який відвідують зокрема потенційні замовники послуг у сфері політичного консультування, політичної інформації, політичного аналізу. Завдяки цьому, у порівнянні з універсальними біржами, тут Ваші шанси зустрітись з замовником збільшуються у кілька разів.

 


 

Pарегистрированным пользователям сайта "ДАТА-КОНСАЛТ" доступно бесплатное размещение сведений об исполнителях в сфере политического консультирования и аналитики – физических лицах.

 

Условия размещения:

     Информация об исполнителе публикуется только в форме заполненной анкеты. Бланки анкеты на украинском и русском языках зарегистрированные пользователи (страница для регистрации/авторизации: http://da-ta.com.ua/registration.htm) могут загрузить на этой странице в разделе «Файлы для скачивания». Вы можете заполнить анкету или на украинском, или на русском языке (на выбор).

      Одна анкета может содержать данные только об одном физическом лице.

     Заполненную анкету пришлите, пожалуйста, по электронной почте (office@da-ta.com.ua) с темой письма «Анкета_каталог».

     После модерации (в течение трех рабочих дней) Ваша анкета будет размещена на странице http://da-ta.com.ua/forsubscribers/7505.htm для загрузки потенциальными заказчиками. Анкета будет размещена в соответствующем разделе в формате PDF (чтобы исключить случайное искажение Ваших данных). Вы получите ссылку для загрузки соответствующего раздела и проверки своей анкеты.

     Если Вы прошли один или несколько наших тренингов (http://da-ta.com.ua/effort_articles.htm), мы добавим информацию о его (их) программе к Вашей анкете.

     Один раз на протяжении 30 календарных дней Вы можете внести изменения в анкету. Для этого пришлите (office@da-ta.com.ua) анкету за изменениями с ТОГО ЖЕ САМОГО электронного адреса, с которого Вы присылали предыдущую, с темой письма «Анкета_каталог_замена». Анкета будет заменена на протяжении трех рабочих дней.

     Вы также можете в любой момент отозвать свою анкету, и она будет удалена с сайта на протяжении трех рабочих дней. Для удаления пришлите сообщение (office@da-ta.com.ua) с ТОГО ЖЕ САМОГО электронного адреса, с которого Вы присылали анкету, с темой письма «Анкета_каталог_удаление».

 

Для чего осуществляется модерация? Во-первых, может возникнуть потребность уточнить у Вас какие-то сведения. Во-вторых, мы должны быть уверены, что на нашем портале размещается соответствующая информация в заявленном формате.

 

Почему имеет смысл разместить свои данные на портале www.da-ta.com.ua? Это специализированный портал, который посещают в частности потенциальные заказчики услуг в сфере политического консультирования, политической информации, политического анализа. Благодаря этому, в сравнении с универсальными биржами, здесь Ваши шансы встретиться с заказчиком увеличиваются в несколько раз.

 


 

Перейти на сторінку вакансій

 

Файлы для скачивания:

Бланк анкети виконавця - фізичної особи для розміщення на сайті (УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ) стоимость:(0.00) размер: 261.50 Кб

Бланк анкеты исполнителя - физического лица для размещения на сайте (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) стоимость:(0.00) размер: 231.50 Кб

Аналітична робота (анкети виконавців) стоимость:(0.00) размер: 444.92 Кб

Організаційна робота (анкети виконавців) стоимость:(0.00) размер: 221.54 Кб

Стратегія, тактика, планування кампанії (анкети виконавців) стоимость:(0.00) размер: 223.44 Кб

Менеджмент передвиборних кампаній (анкети виконавців) стоимость:(0.00) размер: 223.44 Кб

Копірайтинг (анкети виконавців) стоимость:(0.00) размер: 221.56 Кб

ДАТА-КОНСАЛТ
info@da-ta.com.ua
WWW.DA-TA.COM.UA