Центр политической информации «ДАТА»
Соціально-Християнська Партія. Передвиборна програма.

ДЖЕРЕЛО: Газета "Голос України", 16 лютого 2006.  

 

Затверджено
на 2 етапі ІІ з’їзду
Соціально-Християнської партії

24.12.2005 

 

 

 

 

 

 

Передвиборна програма
Соціально-християнської партії

 

 
Наша сила – в нашій совісті, правді та волі !
 
     Засади Соціально-Християнської партії базуються на принципах соціальної рівності та християнської справедливості. Одним із наріжних питань сучасної політики є питання відповідальності політика перед людьми. Відповідальність політика-християнина є не зовнішнім примусом, а глибокою потребою віруючої особистості. Політик-християнин чітко бачить різницю між політикою, як темною жадобою влади і політикою, яка спрямована на суспільне оновлення.
     Дуже важливою є присутність сьогодні в політиці справжніх християн, яким не байдужі питання моральної відповідальності щодо шляхів досягнення і утримання влади. Це та лінія в політиці, де поєднуються соціальна політика і вчення Христа. Політика-християнина від корупції рятує не страх перед законом, а Віра в Бога. Політик-християнин іде до людей із Богом у серці, з милосердям до братів-християн і з прощенням для заблукалих. Так, як вчить нас Євангеліє.
     Політик, який впроваджує Справу Христову в суспільстві є політиком-захисником і оборонцем трудівників.
     СХП робить головний акцент на українську духовність, моральність, традиції та звичаї.
     Ми віримо, що Християнське відродження народу України у ХХІ столітті стане запорукою перетворення нашої держави в демократичну, процвітаючу, авторитетну країну світу.
     Ідучи на вибори народних депутатів України, Соціально-Християнська партія пропонує таку передвиборну програму:
 
І. В галузі економіки
 
     Соціально-Християнська партія виступає за економічну політику, побудовану на дотриманні пріоритетів духовності та соціальної спрямованості людської діяльності.
     СХП відстоює такі принципи в економіці:
     -  обмеження втручання держави в приватну діяльність підприємств та громадян;
     - доведення долі зарплати у структурі собівартості продукції до європейського рівня;
     - зниження ресурсу та енергоємності ВВП;
     -  посилення ролі держави у регулюванні економічних та соціальних процесів.
     СХП виступає за:
     - розвиток в Україні науковомістких та високотехнологічних безвідходних виробництв;
     - створення сучасної господарської інфраструктури у кожному регіоні;
     - забезпечення рівномірного податкового навантаження на території в прямо пропорційній залежності від їх природоресурсного, трудового та виробничого потенціалу;
     - створення сприятливих умов для інвестиційних надходжень в економіку;
     - підтримку державою національного виробника;
     - реальну державну підтримку державного сектора виробництва;
     - розробку науково обґрунтованих пропорцій державного та приватного секторів виробництва, що гарантує стабільність виробництва та цін на продукцію.
 
     В економічній політиці СХП буде домагатися, щоб Україна стала державою з промислово розвиненою економікою на базі високих технологій.
 
 
ІІ. В галузі соціальної політики
 
1. СХП відстоюватиме підвищення рівня життя громадян України, включаючи підвищення зарплат, пенсій, стипендій.
2. Ми виступаємо за поліпшення умов проживання громадян, що мешкають в гуртожитках, перебувають на квартирному обліку. Для вирішення цієї проблеми пропонуємо:
     - запровадити в країні програму надання соціального житла малозабезпеченим верствам населення;
     - Збільшити фінансування молодіжного житлового кредитування, особливо в регіонах;
     - суттєво збільшити обсяг будівництва житла за принципом 50х50 для пільгових верств населення;
     - зробити банківські кредити доступними для всіх громадян бажаючих придбати житло;
3. Соціально-Християнська партія рішуче боротиметься проти бідності, безробіття, високого рівня захворюваності та смертності населення:
     - ми захищатимемо право людей на працю і легальну зарплату, засуджуємо експлуатацію та приниження людини на робочому місці;
     - ми будемо сприяти створенню нових дієвих профспілкових організацій;
     - ми відстоюємо право людини на якісне і кваліфіковане медичне обслуговування, забезпечення медичних установ діагностичною та лікувальною апаратурою нового покоління;
     - ми домагатимемось підвищення рівня медичних послуг для селян;
     - ми будемо сприяти розвитку ринку праці, збільшенню числа робочих місць, забезпеченню першим місцем праці випускників учбових закладів бюджетної форми навчання;
     - ми наполягаємо на реформуванні служби зайнятості населення та наближення її до реальних потреб безробітних.
 
ІІІ. В галузі гуманітарної політики та культури
 
        СХП активно сприятиме розвитку національної культури, освіти та науки.
        СХП виступає :
          - прийняття Закону «Про меценатство», звільнення від оподаткування частини прибутку фізичних та юридичних осіб, які роблять благодійні внески на розвиток української культури;
          - збільшення бюджетного фінансування мистецьких закладів: театрів, філармоній, музеїв, творчих колективів;
             - державний протекціонізм в сфері просування українського культурного продукту на світові ринки,
          - збереження та відтворення пам’яток культури, науки та природи;
          - відродження та розвиток українського кіно, збільшення державного замовлення на створення фільмів.
          - створення національної туристичної індустрії та залучення інвестицій на розвиток туристичної інфраструктури;
          - пріоритетне державне фінансування сфери науки та освіти, сприяння розвитку потужних наукових центрів;
          - сприяння популяризації та впровадження українського інноваційного продукту в економіку;
          - забезпечення рівного доступу до якісної освіти сільським дітям;
          - відродження престижу професії вчителя в українському суспільстві;
 
ІV. В духовній сфері
 
     Ідеологія Соціально-Християнської партії ґрунтується на ідеях християнського віровчення, ідеалах гуманізму.
СХП виступає за взаємну терпимість в християнському середовищі, консолідацію зусиль різних християнських церков задля вирішення актуальних проблем українського суспільства.
СХП визнає рівність всіх християнських конфесій та їхнє право на діяльність в Україні.
СХП сприятиме:
     - відродженню українських святинь та піднесення їх ролі в суспільному житті;
     - проведенню реставраційних робіт релігійних храмів, передача їх у користування релігійним конфесіям;
     - створення християнських центрів духовної підтримки сімей, дітей, молоді, людей з наркотичною та алкогольною залежністю;
     - піднесенню престижу християнської церкви в українському суспільстві, поширення моральних заповідей християнства на повсякденне життя людини;
     - сприяння виданню християнської літератури для дітей, молоді, сім’ї;
     - сприяння проведенню молодіжних християнських форумів, фестивалів християнської музики та пісні;
     - проведенню систематичної цілеспрямованої роботи проти реклами алкоголю, тютюну, проти пропаганди насильства і порнографії в ЗМІ та зовнішній рекламі.
 
V. В галузі екологічної безпеки
 
СХП вважає, що здорове довкілля є найбільшою потребою для життя майбутніх поколінь.
СХП відстоює :
     - втілення світових екологічних стандартів збереження довкілля;
     - розробку та впровадження програм по збереженню ландшафтного і біологічного розмаїття, за збереження та примноження лісів та рік;
     - впровадження екологічно безпечних джерел енергії;
     - створення системи випереджувального прогнозування екологічних загроз;
     - впровадження енергозберігаючих технологій в усіх галузях, особливо в енергомістких галузях промисловості.
 
     Соціально-Християнська партія у своїй діяльності завжди керуватиметься принципами європейської християнської партії та послідовно відстоюватиме усіма законними засобами права і свободи громадян України.
 
 

Голова Соціально-Християнської партії

В.П.Владико


<<назад

Сайт работает на BCMS при поддержке https://studiobrand.net