Центр политической информации «ДАТА»
"Виборчий блок "Держава - Трудовий Союз". Передвиборна програма.

ДЖЕРЕЛО: Газета "Голос України", 17 березня 2006.  

 

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
ВИБОРЧОГО БЛОКУ «Держава – Трудовий Союз»
 
    Виборчий блок «Держава – Трудовий Союз», визначаючи свої найближчі завдання, виступає за суворе наведення порядку в державі, чесних людей у владі, де все підпорядковано Конституції України та законам України, при цьому свою політичну діяльність зосереджує на таких головних напрямах.
     ·Виходячи з принципу верховенства права та рівності всіх перед Законом, Виборчий блок «Держава – Трудовий Союз» заявляє про категоричну незгоду з діючим положенням щодо недоторканості народних депутатів і Президента України, що ставить їх над народом і поза Законом. Вважаємо за необхідне внесення відповідних змін до чинного законодавства, в тому числі, прийняття Верховною Радою політичного рішення щодо відповідальності Президента України перед народом.
     · Виборчий блок «Держава – Трудовий Союз» виступає за недопущення перегляду положень політичної реформи щодо переходу до парламентсько-президентської республіки.
     · Виборчий блок «Держава – Трудовий Союз» виступає за проведення судової реформи, запровадження жорсткого парламентського та громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів, зупинення корупції та злочинності.
     · Виборчий блок «Держава – Трудовий Союз» - за збереження політичних і економічних зв’язків з Росією, підкреслює необхідність дотримання позаблокового статусу України, закріпленого Декларацією «Про державний суверенітет України».
     · Ґрунтуючись на принципах справедливості та рівності права, Виборчий блок «Держава – Трудовий Союз» виступає за законодавче закріплення статусу російської мови як другої державної.
     · Виходячи з важливості духовного відродження народу і виховання підростаючого покоління на основі християнських цінностей, Виборчий блок «Держава – Трудовий Союз» виступає за неухильне дотримання Закону України «Про захист суспільної моралі», а також за прийняття на його розвиток інших нормативних актів.
     · Виборчий блок «Держава – Трудовий Союз» проти розповсюдження насильства і бездуховності в суспільстві, засилля порнографії на телеекранах.
     · Виборчий блок «Держава – Трудовий Союз» категорично проти посягань представників влади і окремих осіб на свободу слова та свободу совісті, засуджує будь-які форми переслідування, що не ґрунтуються на вимогах Закону.
     · Виборчий блок «Держава – Трудовий Союз» виступає за канонічну православну віру, виконання державою зобов’язань щодо повернення церковного майна.
     Виборчий блок іде на вибори під гаслами:
«Віра, совість, народ, єднання !»
«Духовність, робота і справедливість !»
 
П’ЯТЬ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ РЕАЛІЗАЦІЇ НАШОЇ ПРОГРАМИ:
 
1. ОСНОВА МІЦНОЇ ДЕРЖАВИ.
     Законність. Відповідальність кожного за доручену справу – від рядового громадянина до Президента України.
     · Поставити силу Закону вище закону сили.
     · Судово-правову реформу – на користь потерпілого, а не злочинця.
     · Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека – найвища суспільна цінність.
     · Довіра до влади, недопущення поєднання політичної діяльності та бізнесу, очищення від корумпованості, «кумівства» та корисливих інтересів. Прозора кадрова політика на всіх рівнях, яка базується на принципах професіоналізму та моральності.
     · Ініціювання у Верховній Раді України прийняття Законів України: «Про відшкодування громадянам матеріального збитку, заподіяного злочином», «Про боротьбу з корупцією» (у новій редакції з посиленням відповідальності), «Про зброю та самооборону», «Про профілактику злочинності».
     · Прийняття Державної комплексної програми боротьби з наркоманією, проституцією, СНІДом, дитячою злочинністю.
 
2.  ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ ДЕРЖАВИ.
Українська армія, а не НАТО – гарант незалежності України.
     · Соціальний захист офіцера та його сім’ї, забезпечення житлом – першочергове завдання.
     · Кожному військовослужбовцю професійної армії – достойну оплату військової служби та умови для професійного росту.
     · Повернення пільг, встановлених для військовослужбовців та членів їх сімей.
     · Ініціювання у Верховній Раді України прийняття законодавчих актів щодо створення для дітей військовослужбовців, особливо у віддалених і закритих гарнізонах, належних умов для духовного та культурного розвитку, здобуття вищої освіти.
     · Забезпечення дружин військовослужбовців правом на працю за фахом, запровадження відповідних законодавчих пільг у разі неможливості працевлаштування.
3. В   ОБЛАСТІ   ЕКОНОМІЧНОЇ   ПОЛІТИКИ.
     У Верховній Раді України – приборкати політичні розваги на користь економічного зростання.
     · Реалізація стратегії економічного розвитку держави з урахуванням інтересів малого та середнього бізнесу.
     · Щомісячний публічний звіт керівництва держави про виконання планів соціально-економічного розвитку.
     · Зупинення продажу стратегічних підприємств, які є об’єктами національної безпеки.
     · Пріоритетними сферами державної підтримки вважати наукоємні та високотехнологічні галузі економіки.
     · Посилення державного впливу на стратегічні напрями народного господарства: енергетику, транспорт, зв’язок, житлове будівництво.
     · Запровадження громадського контролю за діяльністю монополій в енергетичній системі країни, залізничному та трубопровідному транспорті, а також зв’язку.
     · Створення гарантованих умов для підтримки вітчизняного товаровиробника як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
     · Реформування податкової системи з метою виведення економіки з тіні, залишення частини прибутку підприємствам для їх подальшого розвитку.
     · Втілення в життя власної програми ліквідації безробіття та створення нових робочих місць з метою поєднання сімей українців, повернення до дітей батьків, які змушені працювати в наймах за кордоном.
     · Запровадження обов’язкової екологічної експертизи управлінських рішень і проектів, поступового переходу до загального платного природокористування.
 
4. В   ОБЛАСТІ   АГРАРНОЇ   ПОЛІТИКИ.
     Обличчям до села – без землі немає хліба.
     · Пільгове кредитування села – запорука його зростання.
     · Створення умов для розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування.
     · Впровадження ефективного механізму реалізації Закону України «Про іпотеку». Прийняття Законів України «Про страхування ризиків у сільському господарстві», «Про охорону землі та родючість ґрунтів».
     · Впровадження Закону України «Про державну закупівлю зерна» лише за умови гарантованого захисту товаровиробника.
     · Розробка та запровадження Державної програми відродження села, спрямованої на:
           - капітальне будівництво і ремонт доріг;
           - відновлення та розвиток системи охорони здоров’я на селі;
           - відновлення роботи будинків культури, об’єктів спорту та відпочинку;
           - створення умов для всебічного розвитку, навчання та професійного становлення молоді.
      · Стимулювання і захист ринку харчових продуктів – гарантія продовольчої безпеки країни.
 
5. В   ОБЛАСТІ   СОЦІАЛЬНОЇ   ПОЛІТИКИ.
     Держава повинна піклуватися про людину, як мати про дитину.
     · Ініціювання у Верховній Раді України прийняття Трудового кодексу України з урахуванням пропозицій профспілок.
     · Консолідація профспілок та їх об’єднань – гарантія соціального захисту трудящих.
     · Залучення державних і приватних інвестицій в освіту і науку, припинення процесу відтоку за кордон інтелектуальної еліти.
     · Державні гарантії своєчасної виплати заробітної плати. Адресна допомога соціально незахищеним категоріям населення, ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій в Афганістані, учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, інвалідам.
     · Заробітна плата нижче прожиткового мінімуму не підлягає оподаткуванню.
     · Державні гарантії загальнодоступної безкоштовної медицини і освіти.
     · Забезпечення кожного школяра підручниками – моральний обов’язок суспільства.
     · Створення економічної бази для реалізації молодіжної політики, зокрема – права молоді на освіту, перше робоче місце. Молодим сім’ям - житло протягом одного року.
     · Розвиток молодіжного, фізкультурного і спортивного руху, пропаганда здорового способу життя.
     · Створення умов для відродження дитячих та юнацьких спортивних, культурних установ, театрів, будинків творчості.
     · Вдосконалення механізму іпотечного кредитування шляхом формування необхідної законодавчої та економічної бази.
     · Духовне і моральне здоров’я сім’ї. Адресна державна підтримка материнства і дитинства.
     · Пенсійну реформу – на користь людини, а не на шкоду їй. Запровадження другого рівня пенсійного забезпечення – накопичувальних фондів, забезпечення державних гарантій їх функціонування.
     · Забезпечення гідного життя старшого покоління. Усунення диспропорції в пенсіях державних службовців та інших категорій пенсіонерів.
     ·  Мораторій на необґрунтоване підвищення цін на житлово-комунальні послуги і проїзд в громадському транспорті.

<<назад

Сайт работает на BCMS при поддержке https://studiobrand.net