Центр политической информации «ДАТА»
Селянська партія України. Передвиборна програма.

ДЖЕРЕЛО: Газета "Голос України", 9 лютого 2006.  

 

                                                                                                                         Затверджено
                                                                                                                         VII з’їздом Селянської партії
                                                                                                                         України протокол № 7
                                                                                                                         Від 17 грудня 2005 року
 
 
Соціальна держава - справедливе суспільство - заможна родина
 
Передвиборча програма Селянської партії
 
     Селянська партія України, усвідомлюючи свою відповідальність за долю села, від моменту створення твердо стоїть на засадах захисту інтересів українського селянства.
 
    На жаль, в діючому парламенті представлені політичні сили, які декларуючи свою підтримку села, не змогли вжити системних заходів щодо запобігання кризовим явищам в агропромисловому комплексі та соціальній інфраструктурі села, не зуміли створити законодавчої база для забезпечення його сталого функціонування.
 
 
    Відсутність скоординованої державної політики залишила селянство сам на сам зі своїми проблемами.
 
    Протягом 15 років обсяг виробництва сільськогосподарської продукції зменшився в 1,6 рази, падає природна родючість грунтів, а в аграрному секторі економіки найнижчий серед інших галузей рівень оплати праці. На селі зростає безробіття, занепадає соціальна сфера, село поступово старіє і вимирає, значно погіршуючи демографічну ситуацію в державі.
   
     Особливо загострилася ситуація в АПК у 2005 році. М’ясна, цукрова і зернова криза на вітчизняному продовольчому ринку – це результат непродуманих дій виконавчої влади, ігнорування науково обґрунтованої стратегії розвитку сільськогосподарського в виробництва: на чому неодноразово наголошувала Селянська партії України.
 
Реалізуючи основні положення своєї Програми, партія, будучи представлена у парламенті, домагатиметься послідовних, скоординованих дій законодавчої і виконавчої влади, в спрямованих на відродження села, припинення кризових явищ в агропромисловому комплексі та виходу його на шлях ефективного розвитку.
 
     Ми сподіваємося на підтримки всім, кому небайдужа доля села, і готові до плідної, конструктивної співпраці з усіма політичними силами, які поділяють програмні завдання Селянської партії України.
 
    У разі у тримання довіри і обрання представників до Верховної Ради України, Селянська партія України буде відстоювати побудову соціально справедливої держави, яка б служила інтересам народу України, і в центрі уваги якої була б Людина, її проблеми й інтереси, добробут і духовність.     
  
 
                 Наші пріоритети:
 
     · Кожному громадянину – роботу
     · Кожному працюючому – достойну зарплату
     · Кожному пенсіонеру – забезпечену старість
     · Кожному, хто потребує допомоги держави – гарантоване право на отримання соціальної допомоги
     · Кожній молодій людині, яка проживає в сільській місцевості – можливість безкоштовного здобуття вищої і середньої професійної освіти
     · Кожній молодій сім’ї , яка проживає в сільській місцевості – житло, покращення бита, медичне обслуговування, низький % кредиту
 
 
Селянська партія України пропонує шляхи побудови сучасного, демократичного суспільства, а саме:
 
     · Здійснення політичної реформи
     · Децентралізація системи державного управління, перерозподіл владних і фінансових пововаже6нь між центром і регіонами
     · Передачу виконавчої влади на всіх рівнях до органів місцевого самоврядування, створення власних виконавчих органів, перетворення їх на повновласних господарів своєї території, підзвітних населення
     · Проведення реформи правоохоронних органів, судової системи, запровадження виборності суддів, забезпечення верховенства права
     · Відповідальність влади перед народом.
 
Селянська партія України ініціюватиме першочергово прийняття Верховною Радою України Державної програми відродження села та підтримки агропромислового комплексу на 2006 – 2010 роки, яка б передбачала:
 
     · Запровадження соціальних стандартів умов проживання в сільській місцевості та державні гарантії їх реалізації за рахунок державного та міських бюджетів (газифікація, водозабезпечення, телефонізація, транспортне обслуговування, будівництво доріг та інфраструктури);
     · Державну підтримку виробництва продукції агропромислового комплексу, яка б забезпечувала її конкурентноспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках, збалансування цін на промислову та сільськогосподарську продукцію;
     · Створення ефективної системи фінансово-кредитного забезпечення агропромислового комплексу, запровадження довгострокового пільгового кредитування на розвиток виробництва;
     · Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, охорони здоров’я, торгівлі та побуту, створення соціальної інфраструктури, спроможної задовольнити потреби сільського населення, передбачення в Державному та місцевих бюджетах капітальних вкладень на ці заходи;
     · Вирівнювання рівня оплати праці в агропромисловому комплексі з іншими галузями;
     · Збільшення зайнятості населення, створення нових робочих місць за рахунок організації переробки і реалізації сільськогосподарської продукції, підприємництва та малого бізнесу;
     · Закріплення на селі спеціалістів сільського господарства, освіти, культури, охорони здоров’я, сфери послуг, шляхом запровадження довгострокових безвідсоткових житлових і побутових кредитів.
 
Селянська партія України невідкладно внесе, також, на розгляд Верховної Ради України проект Закону України „Про соціальні стандарти проживання населення в сільській місцевості”.
 
Виходячи з того, що єдиним джерелом влади є український народ, Селянська партія України вимагатиме вирішення принципових питань облаштування держави тільки шляхом волевиявлення народу шляхом референдумів, у тому числі з питань:
 
     · Ринку землі сільськогосподарського призначення;
     · Вступу України до НАТО та ЄС;
     · Проведення адміністративно-територіальної реформи.
 
    Селянська партія України наполягатиме на впровадженні державної політики безкоштовного здобуття сільською молоддю вищої освіти всіх рівнів акредитації та професійно-технічної освіти, гарантованого отримання першого робочого місця.
 
      Українське село – джерело духовного відродження України. Ми забезпечуємо збереження у суспільстві поваги до традиційних цінностей народу, до його мови, культури як основи державного відродження країни.
    
        Селянська партія України – партія працівників тваринницької та рослинницької галузей, переробної промисловості, інтелігенції, сфери послуг, науковців, всіх кому не байдужа доля села, - знає село, басить його майбутнє, вірить в його перспективи.
 
       Ми переконанні, що тільки прихід у найвищий законодавчий орган Селянської партії України, яка не нас ловах, а на ділі буде представляти інтереси 17 млн. сільського населення, зможе виправити ситуацію.
 
       Запрошуємо Вас прийти разом з нами цей шлях до розвинутого демократичного суспільства, в якому селянин буде шанованою, гідною і заможною людиною.

<<назад

Сайт работает на BCMS при поддержке https://studiobrand.net