Центр политической информации «ДАТА»
Партія "Відродження". Передвиборна програма.

ДЖЕРЕЛО: Газета "Голос України", 2 березня 2006.  

 

Передвиборча програма партії „Відродження”
 

Партія “Відродження” - це спільнота однодумців, які відчувають відповідальність за долю України і прагнуть докласти зусиль до її національного відродження і сталого розвитку.

 

Ядро партії складають висококласні управлінці, інженери, робітники, службовці, підприємці, науковці. Наявний професійний та суспільний досвід дає їм можливість включитися у цілеспрямовану і активну політичну діяльність в інтересах ефективного розв’язання актуальних для країни проблем.

 

Спільна праця робить їх відповідальними, солідарними, згуртованими, з невтримним прагненням до руху, розвитку і динамічних позитивних змін, до безпеки і порядку. Вони здатні не тільки до прийняття та реалізації вагомих управлінських рішень і технічних завдань, але й стоять на твердій громадянській позиції, беруть на себе відповідальність щодо розв'язання нагальних соціальних та політичних проблем.

 

Саме представники цієї формації здатні стати будівничими нової епохи – епохи успіху і процвітання, успішних реформ та успішних людей, консолідації української нації. Епохи, коли в політику повернеться мораль, а головним законом суспільного життя стане справедливість – епохи «Українського Відродження».
 
Нашими головними орієнтирами є споконвічні людські цінності, зрозумілі і близькі кожному – теплий дім, квітучий сад, добрі сусіди.
 
Теплий дім – це символ миру, злагоди, безпеки, взаємоповаги і довіри, соціальної гармонії та справедливості, міцних сімейних відносин.
 
1. Україна повинна стати затишною домівкою для всіх, хто бажає жити в мирі та злагоді. Політика має стати реальним механізмом погодження та захисту інтересів різних суспільних груп, а політична кар’єра – похідною від здатності політичного діяча працювати на користь суспільства. Служити народу - у цьому вбачається головна роль і місія держави.
 
2. Партія „Відродження” – за суспільство, в якому люди відчуватимуть себе у безпеці. Ми всебічно сприятимемо підвищенню   ефективності   роботи   правоохоронних   органів і формуванню дієвої системи цивільного демократичного контролю за їх діяльністю. Особливої уваги потребує судова система, яка має бути реформована таким чином, щоб надійно захищати громадянина від незаконного переслідування і несправедливого осудження.
 
3. Злагода і затишок у домі неможливі без взаємоповаги та довіри. Партія „Відродження” буде добиватися максимальної відкритості діяльності усіх органів державної влади і управління, гарантій права засобів масової інформації на одержання необхідної суспільно значущої інформації. Тільки держава, що ставиться з повагою до кожного громадянина, може розраховувати на взаємну повагу та довіру.
 
4. Наша мета – суспільство соціальної справедливості, засноване на принципах високого почуття взаємної відповідальності. Наш основний соціальний супротивник - бідність, яка деформує суспільну свідомість, спотворює суспільний розвиток, блокує шлях у цивілізоване майбутнє.
Ми докладемо всіх зусиль, щоб:
     - забезпечити справедливу та своєчасну оплату праці;
     - відновити справедливі розміри трудових пенсій для всіх категорій громадян – від робітника до міністра;
     - захистити право людини на житло. Ніякі посилання на дію ринкових механізмів не можуть слугувати причиною виселення людини з її домівки;
     -  гарантувати збереження вкладів громадян у банківських установах;
     - забезпечити гідне життя ветеранам Великої Вітчизняної війни та праці, учасникам бойових дій, ліквідаторам, та постраждалим від наслідків Чорнобильської катастрофи.
 
5. Міцна сім'я – міцна держава. Головна функція держави в соціальній сфері – всебічна підтримка сім'ї. Саме родинні цінності – моральність, взаємна підтримка і допомога, повага до жінки та дитини – складають основу нашого світогляду. Тому своїми першочерговими зобов'язаннями вважаємо:
     - зміцнення родини як суб’єкта економічної діяльності, зокрема, шляхом надання молодим сім’ям субсидій, пільг при кредитуванні та оподаткуванні;
     - запровадження широкомасштабної програми будівництва соціального житла, у т.ч. для молоді;
     - визнання материнства найбільш значущою суспільною місією жінки. Тільки таким чином Україна зможе подолати демографічну кризу;
     - відродження в Україні державної системи виховної роботи з дітьми, насамперед у мережі дитячих клубів, гуртків, спортивних дитячих закладів;
 

Квітучий сад – символ економічного зростання, благополуччя, заможності, повноцінного життя

 

1. Україна – квітучий сад.

 

Людям, що живуть тут, випало велике щастя користуватись невичерпними дарами рідної землі та мати змогу зберегти й примножити її багатства і передати їх нащадкам.
Партія “Відродження” спрямовуватиме свої зусилля на підвищення інвестиційної та інноваційної активності. Для цього необхідно: створити державну систему підтримки здатних до інвестування пенсійних і страхових фондів; розгорнути мережу банків розвитку, приступити до реалізації цільових інвестиційних програм структурної перебудови економіки; переорієнтувати грошову політику на кредитування виробничої сфери; припинити нелегальний вивіз капіталу. Для достойного майбутнього країни найважливіше значення має перехід до інноваційного типу економічного зростання як основи довгострокового стратегічного плану розвитку держави.
Також вважаємо за необхідне:
     - зберегти контроль держави над стратегічними галузями економіки і природними монополіями;
     - надати реальну державну підтримку малому і середньому бізнесу, насамперед, шляхом розгортання системи пільгового кредитування;
     - істотно зменшити податкове навантаження на виробництво.
 

2. Локомотив перетворень.

 

Ми вважаємо, що суттєвим важелем підйому економіки України, локомотивом її руху до рівня високорозвинених країн світу має стати транспортна система України, розвиток якої сприяє вирішенню стратегічних завдань держави, а саме:
     - ефективного включення господарського комплексу України у світову економічну систему;
     - розвитку підприємництва і створення нових високооплачуваних робочих місць в багатьох секторах економіки;
     - формування замовлень на науково-технічні розробки;
     - наповнення бюджету держави і бюджетів місцевого рівня;
 

3. Право на землю, на якій можна побудувати дім і посадити сад – споконвічне прагнення кожного українця.

 

Землероб має стати повновладним господарем, а не наймитом на власній землі.

 

Кожна сільська громада і кожне господарство мають бути захищені від чиновницького свавілля та махінацій ділків, які у порушення Закону відбирають у селян землю, перешкоджають їм отримати справедливу винагороду за свою працю.
 

4. Здорове життя – повноцінне життя.

 

Реальна стратегія поліпшення життя населення має базуватися на принципах екологічної реабілітації людини та її життєвого середовища.
Необхідно забезпечити:
    - цілеспрямовану підтримку наукових досліджень та впровадження програм захисту довкілля в усіх сферах людської діяльності;
     - перехід до енергозберігаючих і ресурсозберігаючих виробництв, до переважного використання технологій, що не створюють небезпечних для природи і людини відходів;
     - державне заохочення енергозбереження та раціонального використання природних ресурсів.
 
Добросусідство як ключовий принцип громадської злагоди та взаємин із зовнішнім світом 
 
1. Українці завжди славились своєю гостинністю та толерантністю, вмінням будувати добрі стосунки з сусідами. Сьогодні вкрай важливо активно проваджувати ці принципи у наше суспільне буття. Наші пріоритети:
     - збереження цілісності країни, забезпечення в суспільстві громадянського миру і злагоди;
     - гармонійний розвиток всіх областей та регіонів, досягнення реальної рівноправності областей України у відносинах з центральною владою;
     - розвиток місцевого самоврядування як виразника нагальних проблем людей, провідника громадської ініціативи.
 
2. Зовнішня політика має сприяти вирішенню загальнонаціональних задач, у тому числі посиленню безпеки, економічному зростанню за рахунок інтеграції України у світову господарську систему. В зовнішній політиці ми будемо відстоювати принципи:
     - активної участі у системах міжнародного співробітництва і безпеки;
     - гармонізації відносин з нашими головними стратегічними партнерами - Росією, США та ЄС ;
     - участі в інтеграційних економічних проектах на основі гармонічного поєднання інтересів України з інтересами її партнерів;
     - входження України до СОТ на вигідних для неї умовах;
     - захисту прав та інтересів співвітчизників, що проживають і працюють за кордоном;
     - творення позитивного образу України в світі.
 
Партія “Відродження” вважає, що Народ України заслуговує на те, щоб жити вільно і щасливо у гармонії з собою та світом. Саме на це має бути спрямована сила та міць Української держави - держави цивілізованої і демократичної, шлях до якої лежить через турботу про кожну людину і кожну родину. Для нас – це аксіома. Поетичній українській душі завжди будуть співзвучні віщі слова Великого Кобзаря:                                                   
                                                                                                                           І на оновленій землі
                                                                                                                           Врага не буде супостата,
                                                                                                                           А буде син, і буде мати,

                                                                                                                           І будуть люде на землі. 


<<назад

Сайт работает на BCMS при поддержке https://studiobrand.net