Центр политической информации «ДАТА»
Народний Рух України за єдність. Передвиборна програма.

ДЖЕРЕЛО: Газета "Голос України", 14 березня 2006.   

  
Передвиборна програма
Народного Руху України за єдність
 
Українська Патріотична Альтернатива
тотальному космополітичному проекту
 
   Українці підтримали нову владу, бо сподівалися на справедливий і національно орієнтований розвиток.
   Натомість отримали економічну кризу, розвал системи державного управління, режим лібералів-космополітів та офіційну програму втрати незалежності.
   Вперше у своїй історії Україна поставлена перед потужним і кваліфіковано розробленим проектом, який передбачає повну і незворотну втрату українською нацією суверенітету щодо своєї території і усіх чинників подальшого розвитку через передачу важелів управління ними неефективним і забюрократизованим наднаціональним структурам, а фактично - транснаціональним корпораціям, їх об′єднанням і провідникам.
   При цьому суверенне право українського народу на вирішення своєї долі Назавжди буде передане силам, що знаходяться поза межами будь-якого контролю нації. Незалежної України Вже Ніколи Не Буде.
   Мільйони жертв боротьби українців за власну державу виявляться марними.
   В політичній сфері, як альтернативні, нам пропонують два, нібито протилежні, інтеграційні проекти: східний (входження до Єдиного економічного простору - ЄЕП) і західний (входження до Європейського Союзу).
   Кожен із них, у нинішньому варіанті, призводить до втрати Україною свого статусу як незалежної держави.
   Мета економічної політики нинішнього керівництва України - підпорядкування національного капіталу (який об′єктивно зацікавлений у незалежності власних держав) міжнародним олігархічним угрупованням через:
     · відкритість кордонів і створення в Україні завідомо програшних умов для вітчизняного товаровиробника;
     · прискорене входження, без урахування інтересів національної економіки, до міжнародних економічних структур типу ЄЕП і СОТ;
     · розпродаж стратегічних об′єктів економіки України в інтересах міжнародної космополітичної олігархії тощо.
   Ніякого народного добробуту натомість не виникне.
 
   У випадку реалізації тотального космополітичного проекту як чинної влади, так і промосковської опозиції, Україна із суверенної держави перетвориться у транзитну територію, населену не народом, а платниками податків, позбавлену ознак національної ідентичності.
 
НАШЕ ЗАВДАННЯ ЯК ПОЛІТИЧНОЇ СИЛИ
   Ми сформували широкий проукраїнський патріотичний рух, як самостійну політичну силу, а не інструмент чиїхось економічних й політичних інтересів.
   Ми розробили і сповідуємо принципово нову для нашої країни ідеологію.
   Ми протиставляємо космополітизму ідеологію національного патріотизму.
 
НАША КІНЦЕВА МЕТА
   Розбудова України як національної народної держави із збереженими усіма складовими повноцінного суверенітету, де чинна бюрократична система управління замінена механізмами реального народовладдя.
   Побудова національної народної держави – віковічна мрія українців і єдино можливий варіант успішного розвитку української нації в жорсткому і висококонкурентному світі ХХІ століття.
 
СТРАТЕГІЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ
   Ми, спираючись на найкращі світові надбання, а також український досвід, наші реалії і традиції, пропонуємо суспільству Українську Патріотичну Альтернативу планам різного ґатунку антиукраїнських сил.
   Українська Патріотична Альтернатива - це комплексна стратегія збереження незалежності й успішного розвитку держави і народу в ім’я гідного життя теперішніх і майбутніх поколінь.
 
   Складові Української Патріотичної Альтернативи:
 
ПОЛІТИЧНА АЛЬТЕРНАТИВА
   Мета - збереження державної незалежності, національного суверенітету і цілісності (соборності) України як невід′ємного надбання її народу, а також забезпечення реального національного народовладдя.
 
   Загальнодержавний рівень
   Встановити десятилітній мораторій на всі рішення. які призводять до входження України у структури з наднаціональними органами управління.
   Активна участь України в діяльності Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ), а також у Раді Європи – це наша дійсно конструктивна загальноєвропейська стратегія на період найближчих 10-15 років.
 
   Зберегти сучасну конституційну норму щодо двох форм публічної влади в Україні (державної і територіальних громад як базових одиниць місцевого самоврядування). Протидіяти спробам регіоналізації України.
 
   Реорганізувати систему державної влади, залишивши за нею контрольно-наглядові функції і функції забезпечення загальнонаціональних цілей.
 
    Поставити законодавчі перепони планам приватизації стратегічних галузей народного господарства, інфраструктури і землі.
 
   Забезпечити демонтаж олігархічно-бюрократичної системи влади в Україні.
   Влада, відібрана від політичної бюрократії, повинна бути передана народу безпосередньо через сучасні і відпрацьовані у світі механізми національного народовладдя.
 
   Забезпечити цілісність національно-культурного простору України.
   Зберегти існуючу нині конституційну норму, яка визначає українську мову єдиною державною і забезпечити всіляку державну підтримку розвиткові української мови і культури в Україні.
 
   Рівень територіальних громад
   Наш проект „Республіка в мініатюрі” передбачає радикальний перерозподіл чинників влади, а саме: власності, коштів і повноважень від державної влади на користь територіальних громад з одночасним делегуванням більшості владних повноважень органам самоорганізації населення і механізмам прямої демократії.
   Механізмом, що безконфліктно узгоджує національно-культурні інтереси громадян всіх національностей в Україні є надання всебічної підтримки сформованим національно-культурним громадам в кожному місті, селищі і селі.
 
ЕКОНОМІЧНА АЛЬТЕРНАТИВА
   Мета - економічний захист національного виробника і населення і створення умов для довгострокового економічного підйому і росту добробуту людей.
 
   Держава
     · підтримка українського товаровиробника в промисловості і сільському господарстві для набуття ним європейського рівня конкурентноздатності;
     · забезпечення росту заробітної плати (досягнення рівня середньої заробітної плати щонайменше у 5000 грн на місяць є тією віхою, після якої можна вести розмови про приєднання до Європейських структур без катастрофічних наслідків для економіки і соціальної сфери України).
     · прозорість сплати податків, ліквідація ПДВ, введення таких податків і зборів, які диференційовано сплачуватимуть багаті і бідні через право вибору якості товарів і послуг;
     · детінізація зарплати - відмінити всі нарахування на заробітну плату, встановити єдиний 10% соціальний податок, який має бути диференційований тільки щодо надприбутків корпорацій і монополістів;
     · забезпечення зростання економіки через запровадження найновітніших технологій.
 
   Територіальні громади
   Проект “Муніципальна територіальна корпорація” передбачає досягнення кожною територіальною громадою економічної самодостатності (можливості за рахунок власних ресурсів забезпечити сучасні стандарти життя людей).
 
СОЦІАЛЬНА АЛЬТЕРНАТИВА
   Ліберальній тезі „виживання сильнішого” ми протиставляємо програму забезпечення соціальної справедливості, підтримки і допомоги слабшим через рівнодоступність послуг і благ, що є елементами Середовища розвитку спільнот.
 
   Держава
  •      - рівні стартові умови для підприємницької ініціативи;
  •      - відповідальність держави за добробут соціально незахищених верств населення, зокрема найбідніших;
  •      - вирівнювання доходів населення, зменшення різниці між багатством і бідністю;
  •      - законодавче забезпечення реприватизації незаконно відчужених фабрик і заводів не стратегічного значення (близько 3000). Кошти від реприватизації повинні бути направлені на підвищення пенсій і виплату знецінених заощаджень;
  •      - продовження приватизації тільки за умов збереження і збільшення робочих місць на підприємствах;
  •      - зростання пенсій випереджаючими темпами за рахунок різних джерел надходжень, в тому числі і від реприватизації;
  •      - всебічна підтримка молоді, материнства і дитинства.
 
   Громади
   Створення середовища розвитку в межах кожної територіальної громади, рівнодоступного для всіх її мешканців:
  •      - проект „Екополіс” передбачає створення гармонічного середовища для життя в межах територіальних громад та їх асоціацій;
  •      - „Місто здоров’я” - зниження захворюваності і підвищення рівня здоров’я жителів;
  •      - „Місто розуму” – систему безперервної і сучасної освіти, починаючи від раннього дитинства і закінчуючи глибокою старістю.
 
МОРАЛЬНА АЛТЕРНАТИВА
   Мета – внесення у політику і суспільні відносини моральних засад.
   Ефективна боротьба із корупцією в органах влади всіх гілок і рівнів, реформування правоохоронної системи.
   Сприяння розвитку людського потенціалу українського суспільства через підтримку національної культурної традиції, моралі і духовності.
   Наші гасла:
   „Україні – владу без бандитів”;
   „Найбільш сильна політика – чесна політика”;
   „Будь-яка реформа без моралі - марна”.
 
Українці – думайте!
 
Господь наділив людину свободою волі,
і остаточний вибір між гідним і принизливим шляхом для Вас і Ваших дітей
Ви зробите самі.
 
Ми, сформулювавши
Українську Патріотичну Альтернативу,
лише створили для Вас можливість цього вибору.
 
 

Голова партії НРУ за єдність

Богдан БОЙКО 


<<назад

Сайт работает на BCMS при поддержке https://studiobrand.net