Центр политической информации «ДАТА»
Український Народний Блок Костенка і Плюща. Передвиборна програма.

ДЖЕРЕЛО: Газета "Голос України", 17 березня 2006.

 

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ !
 
Виборча програма Українського Народного Блоку
 Костенка і Плюща
 
     Український Народний Блок Костенка і Плюща – професійна, патріотична сила, яку наш народ знає вже 16 років – ставить своєю метою перетворити Україну в Державу вільних і заможних громадян, в державу, в якій поважаються українська мова, історія, культура, традиції; підтримується українське виробництво, підприємництво і фермерство; гарантуються права,свободи і безпека особи за кращими європейськими зразками.
 
Український Народний Блок Костенка і Плюща доб′ється того, щоб в Україні утвердилися:
 
 
ДЕРЖАВА – українська, демократична, європейська.
 
     Держава стане справжнім гарантом вільного розвитку української нації, реального зростання її добробуту та становлення громадянського суспільства.
 
ВЛАДА – професійна, патріотична, чесна.
 
     Ми зробимо владу відкритою та підконтрольною для суспільства. Влада буде відокремлена від бізнесу. Влада не сумісна з корупцією та олігархією. Недоторканність депутатів усіх рівнів буде скасована.
 
ПРАВОСУДДЯ – справедливе, незалежне, кваліфіковане.
 
     Буде проведена судова реформа, забезпечена відповідальність суддів за винесені рішення. Суд буде справедливий, а всі порушники закону – покарані та нестимуть відповідальність.
 
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА – рівних можливостей для всіх категорій населення, ліквідація бідності та безробіття.
 
     Люди отримають рівні можливості для самореалізації. Соціальні програми та пенсії будуть достатніми для забезпечення гідних умов життя. Громадянам України, які заробляють на хліб за кордоном – робочі місця в Україні.
 
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я – доступна, кваліфікована.
 
     Високий рівень охорони здоров’я буде досягнутий завдяки збільшенню державного фінансування до 10% ВВП, здешевленню ліків, розвитку страхової медицини, запровадженню сімейних лікарів, забезпеченню охорони материнства і дитинства, людей похилого віку та людей з фізичними вадами. Ми заохочуємо всіх до здорового способу життя, до подолання наркоманії, пияцтва та інших явищ, що перешкоджають збереженню фізичного й духовного здоров’я українських громадян.
 
ЕКОНОМІКА – ринкова, конкурентна.
 
Наша стратегія − вступ України до Світової організації торгівлі та Європейського Союзу.        
Широкого розвитку набуде підприємництво, малий і середній бізнес.
Ми захистимо національного виробника, забезпечимо розвиток внутрішнього ринку, створення робочих місць всередині країни, збереження національних природних ресурсів та довкілля.
Будуть створені рівні умови для конкуренції, усунені чиновницькі перешкоди на шляху підприємницької діяльності, зменшено податковий тиск і забезпечено стабільність податкової системи.
 
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО – фермерське, селянин – заможний.
 
     Хліборобські традиції українського народу будуть реалізовані через право громадян на приватну власність на землю та раціональне її використання.
Фракція Українського Народного Блоку Костенка і Плюща у Верховній Раді України розробить і внесе проекти законів про дотації аграріям за вироблену продукцію – відповідно до стандартів Європейського Союзу. На селі будуть розвиватися культурні та освітні центри.
 
ЕНЕРГЕТИКА – незалежна, ощадлива.
 
Ми доб′ємося значного зменшення залежності України від монополії закордонних енергопостачальників.
Для забезпечення стабільності енергетичного балансу України буде реалізована наша програма диверсифікації джерел і шляхів енергопостачання з різних регіонів світу.
Буде сформовано державні стратегічні резерви енергоносіїв. 
Ми забезпечимо модернізацію та розвиток видобування вугілля, газу і нафти з українських родовищ і доступ українських виробників до відповідних ресурсів за межами України. Впровадимо сучасні безпечні технології виробництва власного ядерного палива в рамках чинних міжнародних норм.
Буде забезпечено державну підтримку запровадженню енергозберігаючих технологій та створенню і розвитку власних альтернативних технологій енергозабезпечення, включаючи біопаливо.
Ми перетворимо Україну в самодостатню державу із значним експортним потенціалом у сфері енергетики.
 
БЮДЖЕТ – прозорий, соціально та регіонально орієнтований.
        
     Реформа бюджетної системи створить умови й мотивацію для розвитку територій, самостійної діяльності місцевих органів влади. Ми запровадимо систему комплексного контролю за використанням бюджетних коштів і не допустимо їх нецільового та неефективного використання.
 
ОСВІТА – сучасна, патріотична, доступна, некорумпована.
 
     Середня освіта буде безкоштовною. Ми забезпечимо справедливий доступ молодому поколінню до вищої освіти, а випускникам вищих навчальних закладів – гарантовані місця праці. Всі заклади освіти матимуть сучасне технічне та методичне забезпечення. Українська мова отримає справжній державний статус у вищій школі з дотриманням загальновизнаних міжнародних стандартів.
 
КУЛЬТУРА – самобутня, національна, європейська.
        
     Набуде розвитку національне мистецтво, народна творчість, українські традиції, фолькльор, популяризація кращих зразків світової культури.
     Держава забезпечить розвиток культури шляхом створення національного кінематографу, українського книговидавництва, розбудови мережі музеїв, публічних бібліотек, осередків культури в усіх населених пунктах України.
 
ДУХОВНІСТЬ – гуманна, толерантна.
 
     Основою духовності стане розвиток особистості, об’єднання українського суспільства та міжконфесійна злагода. Релігійні установи сприятимуть відродженню традиційних духовних цінностей українського народу. Ми підтримаємо утворення Єдиної Української Помісної Церкви.
 
МОВНА ПОЛІТИКА – цивілізована, національно орієнтована.
 
     Українська мова – єдина державна мова і засіб об’єднання української нації. Держава забезпечить впровадження української мови у всіх сферах суспільного життя, створюючи водночас умови для захисту та використання мов національних меншин.
 
НАУКА – творча, передова.
 
     Фундаментальні наукові дослідження розвиватимуться у невід’ємному зв’язку з навчальним процесом у вищих освітніх закладах. Прикладна наука стане складовою частиною виробництва. Фінансування науки буде здійснюватися на конкурсних засадах. У сфері науки стимулюватиметься міжнародна кооперація за світовими стандартами.
 
ДОВКІЛЛЯ – безпечне, життєдайне.
 
     Збереження безпечного довкілля стане чільною умовою економічної діяльності в Україні. Кожному регіону України – екологічно безпечні умови. Будуть реалізовуватися різноманітні програми екологічної освіти. Ми проти захоронення ядерних відходів інших країн на території України.
 
МОЛОДЬ – освічена, патріотична.
 
     Молодь посяде гідне місце в процесі формування сучасної української нації шляхом її самореалізації в усіх сферах суспільного життя. Будуть запроваджені програми забезпечення першого робочого місця, становлення та зміцнення сім’ї, довгострокового кредитування житла для молодих.
 
АРМІЯ – боєздатна, професійна.
 
     Армія стане професійною. Витрати на оборону складатимуть не менше 2 % внутрішнього валового продукту. Підприємства оборонно- промислового комплексу випускатимуть конкурентноздатну військову техніку. Буде забезпечено гідний статус та соціальний захист військових.
 
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА – українська, послідовна.
 
     Зовнішня політика стане ефективним інструментом захисту інтересів України на міжнародній арені. Буде реалізовуватися курс на вступ України до Європейського Союзу й НАТО – організацій, які об’єднують держави, віддані демократії, забезпеченню прав і свобод людини, свободи ЗМІ, верховенства права, принципам соціальної ринкової економіки та свободі слова. Це відкриє Україні перспективу долучення до ефективної колективної безпеки в Європі та можливість піднести на якісно вищий рівень демократію, економічний та військовий потенціал держави. Водночас Україна розвиватиме рівноправні і взаємовигідні відносини з Росією та іншими сусідніми державами.
     Ми забезпечимо справжню підтримку українських громад за кордоном і створимо дієву систему захисту від нелегальної імміграції в Україну.
 

Український Народний Блок Костенка і Плюща звертається до українського народу за підтримкою з вірою у перемогу.

 

 

Голова УНП

Ю.Костенко

 

Голова ПВСіПУ

І.Томич

 

Голова ППУС

Т.Яхеєва


<<назад

Сайт работает на BCMS при поддержке https://studiobrand.net