Центр политической информации «ДАТА»
2007. Виборчий блок Людмили Супрун – Український регіональний актив (УРА). Передвиборна програма.

ДЖЕРЕЛО: Газета "Голос України", 15 вересня 2007. - № 165. - С. 5.  

 

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Виборчого блоку "Виборчий блок Людмили Супрун - Український
регіональний актив - Виборчий блок Народно-демократичної партії (НДП),
Демократичної партії України (ДемПУ), Республіканської Християнської

партії (РХП)"

 

  Україна все глибше втягується у системну тривалу кризу, яка стала наслідком війни за владу, розв'язаної «помаранчевим» та «біло-синім» політичними таборами. Вони отримали владу на політичному розколі України, конфлікті та ненависті й підштовхують державу до нової руїни.
  Подолати гостру політичну кризу можна лише радикально оновивши владу. Потрібна нова, науково обґрунтована система управління країною, нова програма збалансованого розвитку держави. Головне джерело оновлення - люди, які відповідально та ефективно працюють у регіонах.
   Саме тому ми створили Виборчий блок - політичну силу, яка здатна ініціювати оновлення української влади, забезпечити реальну реформу місцевого самоврядування та запропонувати зміни до Конституції України заради інтересів місцевих громад, а не купки київських чи донецьких можновладців.
   Настав час сучасних управлінських команд. У нас є така команда!
   Блок наполягатиме на внесенні до Конституції положення про неприєднання нашої держави до будь-яких військових блоків, включення України до складу Ради Безпеки ООН як країни, що добровільно відмовилася від ядерної зброї. Україна має співпрацювати з міжнародними організаціями заради миру, зміцнення колективної безпеки.
   Блок обирає політичну стратегію реформування політико-правової системи, всебічної модернізації економіки, що забезпечить значне поліпшення добробуту народу.
ДЛЯ ЦЬОГО МИ ПРОПОНУЄМО:
1. Провести референдум за народною ініціативою щодо:
- проведення виборів народних депутатів по територіальних виборчих округах за відкритими списками;

- надання виборцям права на відкликання народних депутатів.

 

2. Забезпечити динамічне зростання економіки, її збалансований розвиток та енергонезалежність України, для чого:
- впровадити інноваційні моделі економічного розвитку, пов'язані з розвитком науки;
- для створення нових прогресивних виробництв, наукоємних технологій запровадити прискорені (не більше ніж 3 роки) норми амортизації;
- встановити, що для малого і середнього бізнесу спрощена система оподаткування застосовується за річного обігу до 5 млн. грн.;
- запровадити у сфері послуг та роздрібної торгівлі, правила заміни податку на додану вартість і податку на прибуток (за вибором підприємця) податком з обороту, що не перевищує 5%;
- скасувати податок на додану вартість на житлово-комунальні послуги, а акумульовані кошти спрямувати на впровадження енергозберігаючих технологій;
- забезпечити справедливу тарифну політику в сфері житлово-комунальних послуг, що має базуватися на собівартості вітчизняних енергоресурсів, у тому числі газу;
- протягом наступного десятиліття створити сприятливі умови для інвестування в економіку України не менше ніж 150 млрд доларів США для отримання доходів до бюджету та наступного їх спрямування на повернення знецінених заощаджень громадян;
- визнати пріоритетними такі напрями інвестування:
- розбудова транспортних коридорів спільно з країнами ЄС;
- реконструкція і модернізація магістральних нафто- та газотранспортних систем;

- запровадження сучасних технологій енергозбереження та використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії.

 

3. Децентралізувати державне управління, провести реформу місцевого самоврядування, що дасть змогу:
- створити умови для формування самодостатніх територіальних громад на засадах Європейської хартії місцевого самоврядування;
- забезпечити проведення виборів до місцевих рад за мажоритарною системою;
- запровадити трирівневе формування бюджету - від місцевого, через регіональний до державного;
- закріпити за органами місцевого самоврядування право встановлювати й розпоряджатися найважливішими місцевими податками;
- гарантовано залишати в розпорядженні громад 60 % податків, зібраних на їх територіях;

- створити сучасний ринок нерухомості, на якому органи місцевого самоврядування відіграватимуть головну роль, що забезпечить міцну базу для формування місцевих бюджетів.

 

4. Відновити довіру до держави за допомогою:
- повернення вкладів громадян з урахуванням купівельної спроможності національної грошової одиниці;
- забезпечення демократичності й відкритості дій органів влади всіх рівнів для запобігання корупції;
- здійснення судової реформи з запровадженням виборності судових органів;
- забезпечення участі громадськості в процесі прийняття політичних рішень;

- наведення ладу в фінансово-кредитній діяльності й оподатковуванні природних монополій і найбільших платників податків.

 

5. Всі зусилля суспільства спрямувати на створення соціальної держави, а саме:
- забезпечити зростання доходів населення, значне зміцнення соціальних гарантій для непрацездатних громадян;
- створити систему будівництва соціального житла;
- запровадити систему пільгового кредитування молодих сімей з урахуванням народження першої, другої і третьої дитини;
- забезпечити зростання доходів населення до європейського рівня;
- визначити, що мінімальний розмір оплати праці та мінімальна пенсія не можуть бути нижчими прожиткового мінімуму, що забезпечує збереження фізичного здоров'я та духовний розвиток людей;
- наблизити середню оплату праці працівників бюджетної сфери до рівня зарплати в народному господарстві;
- працівників освіти та охорони здоров'я за статусом прирівняти до державних службовців з правом на відповідне пенсійне забезпечення;
- забезпечити захист прав дитини й охорони дитинства;
- віднести фінансування закладів дошкільного виховання до державних повноважень;
- створити надійну та доступну систему охорони здоров'я, що має надавати громадянам безкоштовні медичні послуги за переліком та в обсягах, визначених законом, із повним їх фінансовим забезпеченням та можливістю додаткового добровільного страхування;

- забезпечити розбудову соціальної інфраструктури в рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу ЕURO-2012.

 

6. Створити конкретні механізми забезпечення розвитку спорту та формування здорового способу життя, для чого:
- розширити мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- відродити традиції масової фізичної культури й відновити спортивну базу за місцем проживання.

 

7. Забезпечити екологічно безпечні умови життя шляхом:
- розроблення та затвердження засад Національної екологічної політики, Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища;
- забезпечення гармонійного розвитку виробничого, природного та людського потенціалів на основі принципів сталого розвитку;
- припинення втрат ландшафтного та біотичного розмаїття, збільшення площі природно-заповідного фонду України до 10%;
- покращення якості питної води для населення;
- запровадження ефективного державного контролю за ввезенням та використанням генетично модифікованих організмів;

- поліпшення екологічного стану техногенно забруднених територій та істотного скорочення викидів і скидів забруднюючих речовин, зменшення обсягів утворення відходів.

 

8. Посилену увагу приділити підтримці й розвитку національної духовності та культури, а саме:
- забезпечити державну підтримку для закладів культури незалежно від форм їх власності, творчих об'єднань та окремих митців;
- створити економічні і правові стимули для залучення недержавних коштів та засобів для підтримки культури й мистецтва;
- створити умови для виваженого протекціонізму щодо національної культурно-мистецької продукції;

- сприяти створенню механізму забезпечення активного протистояння тотальній комерціалізації духовної сфери.

 

   Ми усвідомлюємо, що розвиток українських регіонів, місцевих громад є лише їхньою власною справою. Тільки спільними зусиллями ми забезпечимо одужання нашої країни, нову якість життя українського народу!

 

МИ ГОТОВІ ДО РОБОТИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ!

ОНОВЛЕНУ УКРАЇНУ ЗРОБИМО ЩАСЛИВОЮ ТА КВІТУЧОЮ!


<<назад

Сайт работает на BCMS при поддержке https://studiobrand.net