Центр политической информации «ДАТА»
2007. "Блок Литвина". Передвиборна програма.

ДЖЕРЕЛО: Газета "Голос України", 25 вересня 2007. - № 171. - С. 4.  

 

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА

ВИБОРЧОГО БЛОКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ „БЛОК ЛИТВИНА"

(НАРОДНА ПАРТІЯ, ТРУДОВА ПАРТІЯ УКРАЇНИ)

 

ВІД БЕЗЛАДУ - ДО СПРАВЕДЛИВОГО ПОРЯДКУ!

 

   Український народ пограбований, ошуканий і принижений. Бідність - повсякденність для більшості людей. Нинішня влада фактично є декорацією для олігархів, а не владою і волею народу. Україна розколота і деградує.
   Блок Литвина йде на вибори, щоб змінити таку владу, подолати бідність та відновити соціальну справедливість, забезпечити особисту свободу кожному і національний престиж держави. Користь для людини стане, єдиним мірилом ефективності політики країни.
НАШІ КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
У СОЦІАЛЬНІЙ ТА ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРАХ:
   формування ефективної та справедливої економіки на інноваційних засадах і забезпечення на цій основі гідного життя людей; втілення народозберігаючої програми соціально-економічного розвитку;
  встановлення соціального стандарту споживання, який включатиме придбання житла, вартість комунальних послуг, освіти, лікування, харчування;
   заборона продажу рентабельних державних підприємств;
   запровадження погодинної оплати праці, яка у 2008 році складатиме 25 гривень за годину зі збереженням 40-годинного робочого тижня;
   доведення частки оплати праці у виробничій сфері з 8% до 30% собівартості продукції;
   вироблення та реалізація реального механізму повернення втрачених заощаджень, у тому числі через участь громадян у приватизації ліквідних підприємств, наділення їх землею, забезпечення лікування та навчання за рахунок бюджету;
   виконання зобов'язань держави перед власниками приватизаційних документів (ваучерних сертифікатів);
   встановлення справедливих тарифів на комунальні послуги на основі їх якості, стану житла, платоспроможності його власників;
   невідкладне розгортання на державному рівні комплексу заходів, спрямованих проти алкоголізму та наркоманії;
   заборона реклами алкогольних і тютюнових виробів та переривання телевізійних програм рекламними блоками;
   реальне підвищення зарплат вчителям, лікарям, працівникам сфери культури до рівня середньої в економіці; піднесення престижу працівників наукової сфери;
   надання працівникам закладів культури, вчителям і лікарям статусу держслужбовців та додаткового окладу до щорічної відпустки на оздоровлення;
   врахування суми заборгованості (у відповідності до ст. 57 Закону про освіту) при визначенні розміру пенсій працівникам закладів освіти;
   повне забезпечення безкоштовними ліками інвалідів та дітей, жорсткий державний контроль за цінами на ліки;
   впровадження державної програми будівництва соціального житла в обсягах, які реально задовольнять потреби соціально незахищених громадян;
   вирівнювання економічного розвитку регіонів з акцентами на пріоритетність малих та середніх міст;
   зміцнення матеріально-фінансової основи малих міст та селищ за рахунок розширення бази оподаткування землі, введення податку на нерухомість та встановлення більш справедливого розподілу податку на прибуток;
   передача у власність територіальних громад об'єктів комунальної власності, що перебувають в обласному підпорядкуванні, зокрема: водоканалів, газомереж, електромереж, теплоцентралей;
   реформування міжбюджетних відносин: 60% податку залишається на місцях, 40% надходжень - до центру;
   встановлення прямих міжбюджетних відносин з державним бюджетом міст районного значення та селищ - районних центрів;
   сприяння розвитку малого та середнього бізнесу: зменшення податкового навантаження на нього; спрощення процедур отримання мікрокредитів; створення державної системи підтримки підприємців-початківців; правовий захист малих і середніх підприємців;
   здійснення комплексної реформи податкової системи, передбачивши, зокрема, ліквідацію справляння податку на додану вартість; введення прогресивної системи оподаткування, за якої багаті сплачуватимуть до 70%, а соціально незахищені верстви населення звільнятимуться від податку;
   створення Фонду майбутнього, з якого на персональний рахунок новонароджених нараховуватиметься 25000 гривень з наступними відсотками та індексацією до досягнення 18-річного віку;
   формування цілісного соціального пакету підтримки молоді
- надання молодим сім'ям безвідсотковихкредитів на житло. При народженні першої дитини - погашення 25% кредиту, Другої - 50%, третьої - повне його погашення;
- реальне виконання конституційної норми щодо доступності і безоплатності вищої освіти. Платною може бути лише друга вища освіта;
- збільшення розміру стипендій до рівня середньої заробітної плати. Відмінникам навчання - подвійний розмір стипендій;
- введення 20% квоти для молоді у всіх державних установах та органах влади;
   запровадження гнучких режимів праці та неповної зайнятості (за бажанням) для жінок-матерів; подолання дискримінації щодо жінок в усіх сферах життя;
   надання особливої уваги працевлаштуванню безробітних людей передпенсійного віку; правовий захист людей найманої праці;
  підвищення пенсій з доведенням протягом наступних трьох років їх розміру до 80% від середньої заробітної плати в економіці;
   забезпечення реальної соціально-професійної і трудової реабілітації інвалідів І, II, III груп та удосконалення нормативно-правової бази, що забезпечить 100% працевлаштування інвалідів, які бажають працювати;

   безумовне виконання передбачених законодавством України соціальних гарантій військовослужбовцям, військовим пенсіонерам та членам їхніх сімей; недопущення закриття військових госпіталів.

 

НА СЕЛІ ТА В СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ:
   недопущення продажу земель сільськогосподарського призначення;
   притягнення до кримінальної відповідальності тих, хто займається земельним шахрайством та ошукуванням селян;
   внесення змін до Земельного кодексу України, надавши повноваження міським, селищним радам управління землями в межах території ради, чим визнати повсюдність місцевого самоврядування;
   зниження єдиного земельного податку, скасування інших платежів і поборів з селян;
   введення державної реєстрації всіх орендарів земельних паїв та суворий контроль за розрахунками з селянами-орендодавцями;
   державна підтримка сільських товаровиробники, легкий і зрозумілий вихід на зарубіжні ринки;
   пільгове кредитування технічного переоснащенні тих господарств, які використовують земельний пай за прямим призначенням;
   створення Фонду підтримки села для відродження і розвитку інфраструктури села;
   забезпечення села пальним з вітчизняних нафтопродуктів; встановлення пільгових тарифів на електроенергію для селян;
   звільнення новоутворених сільських підприємств від податків строком на п'ять років;
   надання молодим спеціалістам безвідсоткової позики, якщо вони працюватимуть на селі;
   складання карт екологічної обстановки з визначенням бюджетних видатків на оздоровлення регіонів; відшкодування підприємствами та організаціями екологічних збитків;
   забезпечення європейських стандартів контролю стану повітря, питної води та запровадження системи належної утилізації відходів;
   збільшення площі земель природно-заповідного фонду, доведення до екологічно чистого стану всіх об'єктів індустрії відпочинку та тих, що мають історико-культурне значення;
   повна заборона ввезення в Україну генетично модифікованих продуктів харчування;

   недопущення ліквідації статусу громадян, які мешкають у 3-ій та 4-ій Чорнобильських зонах;

 

У ПОЛІТИЧНІЙ ТА КУЛЬТУРНІЙ СФЕРАХ:
   повернення до мажоритарної системи виборів до Верховної Ради та місцевих органів влади; впровадження механізму звітування: народних депутатів та їх відкликання; скасування депутатської, недоторканності та ліквідація всіх депутатських привілеїв;
   скорочення вдвічі державного апарату управління та витрат на його утримання з посиленням повноважень органів місцевого самоврядування; зменшення складу Кабінету Міністрів України;
  прирівняти корупцію до державної зради. Запровадити обов'язкове декларування доходів та витрат не тільки держслужбовців, а й членів їхніх сімей, всіх осіб, хто розпоряджається їхнім майном;
   позбавляти пенсійного забезпечення держслужбовців, які притягуються до відповідальності за хабарництво, зловживання службовим становищем; передбачити обов'язкову конфіскацію незаконно набутого майна як у держслужбовців, так і у їхніх найближчих родичів;
   скасувати умовні строки та амністію для засуджених за корупційними статтями;
   здійснення зовнішньої політики виключно на основі національних інтересів та активного нейтралітету. Питання вступу України до міжнародних організацій вирішуватиметься лише за результатами всеукраїнських референдумів;
   відродження і утвердження високої духовності та моралі на основі християнських цінностей;
   врегулювання мовної ситуації в Україні;

   здійснення реальних заходів для утвердження української нації як співтовариства вільних громадян незалежно від їхнього походження, мови, віросповідань та політичних переконань.

 

БЛОК ЛИТВИНА - ЦЕ СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЯ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ!


<<назад

Сайт работает на BCMS при поддержке https://studiobrand.net