Центр политической информации «ДАТА»
суспільно- політичні проекти
прикладні наукові освітні
СТАТТЯ: Створення та використання лозунгів в передвиборній кампанії кандидата

Лозунгом можна вважати фразу, яка у стислому вигляді містить заклик або пропозицію, пов’язує ім’я, легенду та переваги партії або окремого кандидата.

 

Лозунг є коротким самостійним повідомленням, яке може використовуватись окремо від інших агітаційних текстів (наприклад, на зовнішніх рекламних носіях, у радіороликах тощо). Лозунг є елементом, що містить головну ідею кампанії, відрізняє кандидата від інших та пов’язує окремі агітаційні повідомлення. Він забезпечує єдність різних видів агітації та створює ефект впізнавання. При правильному використанні лозунг створює асоціативний зв’язок ідей кампанії.

 

Вдалий лозунг є гаслом, що запам’ятовується, та портретом кандидата – політичного діяча. Він має мінімум обсягу при максимуму змісті. Водночас він має наказову форму.

 

Лозунг може бути пов’язаним (включає прізвище (рідше – тільки ім’я) кандидата) або вільним (містить лише гасло або заклик). Зверніть увагу на те, що вільний лозунг може сподобатись виборцям, але не асоціюватиметься з кандидатом. Жителі округу можуть навіть цитувати ваше творіння, але кому воно належить, і, відповідно, за кого треба віддати голос, вони не запам’ятають. З цієї причини вільні лозунги треба обов’язково підписувати прізвищем та ім’ям кандидата. Використовуйте протягом кампанії лише одне ім’я свого кандидата, а не варіації імен. Повторення сприяє кращому засвоєнню, а отже – посиленню впливу.

 

Приймаючи рішення щодо використання прізвища кандидата у тексті лозунгу, проаналізуйте значення прізвища (йдеться про прізвища, що співпадають зі словами нашої мови: Заєць, Зозуля, Сирота тощо) та явні асоціації, які воно може викликати. Це допоможе вам зрозуміти, чи поєднується прізвище з тим девізом або характеристикою, які містяться у посланні. Так, лозунг «Остап Зозуля: сила і честь» є не дуже вдалим. Подібні прізвища краще не вживати в тексті лозунгу, а наводити нижче в якості підпису. У складних випадках такого роду краще використати в якості лозунгу заклик або девіз (без характеристики особи кандидата).

 

Створення лозунгів для кампанії кандидата не є абсолютно вільною творчістю. Не можна затверджувати в якості девізу кампанії якесь гасло лише тому, що воно добре звучить. Лозунги визначаються стратегією кампанії та у стислій формі передають центральну ідею кампанії. Команда кандидата, що є відомою людиною в окрузі, повинна проаналізувати, чи не конфліктує текст послання з образом кандидата, який склався в свідомості виборців. Так, кандидат, який свого часу заробив стартовий капітал шляхом рекету та здирства (про що більшість жителів міста добре пам’ятають), навряд чи матиме успіх з лозунгом «За мир та добробут у нашому місті!».

 

Чи має бути лозунг римованим, вирішувати вам. Звичайно, римовані лозунги краще запам’ятовуються. Але якщо рифмувати не вдалось, не варто народжувати «віршовану нескладеньку», яка пробудить у виборців лише почуття гумору. Класичну риму можна замінити «початковою римою» -анафорою.

 

Звертайтесь до виборців їх мовою. Йдеться, по-перше, про вибір між українською та російською. Слід визначити, яку мову більшість населення вважає рідною і створювати лозунг саме цією мовою. Практика показує, що переклад лозунгу потребує чималої обробки. А це все одно, що написати новий.

 

Не використовуйте офіційну мову. Такі слова, як правопорядок, законність, легітимність і т. п. Майже не мають потрібного емоційного навантаження.

 

Кампанія вашого кандидата не є першою в світі й навіть в Україні. Виборці вже чули і бачили багато лозунгів, які багато в чому повторюють одне одного. Деякі слова і конструкції так часто повторюються, що залишають виборців байдужими, а іноді викликають роздратування. Такі слова та словосполучення, як «надійність», «стабільність», «вірне рішення», «ідея», «вибір», «погляд», «навести лад», «правильний», «істинний», «дійсний», «справжній» і т.п. сьогодні вже не працюють. Намагайтесь не вживати їх. Найпростіший вихід – знайти синоніми за допомогою словника.

 

Застерігаємо вас від вживання в лозунгах нових слів, які є результатом вашої творчості. По-перше, спрогнозувати вплив такого слова може лише професіонал. По-друге, неологізми, як правило, викликають посмішку, що не завжди відповідає вашій меті. «Гратися» зі словотворенням можуть автори комерційної реклами. У політичній рекламі це доволі ризиковано.

 

Не рекомендуємо вживати у лозунгах частку НЕ («Він ніколи не зрадить!»). Ця частка часто не сприймається свідомістю, особливо при швидкому читанні, тому не слід ризикувати. Виборча кампанія вашого кандидата - невдалий час для експериментів зі сприйняттям виборців. Крім того, недоречними є лозунги у формі питання («Чи є кращий кандидат?»), бо лозунг має звертатись для емоцій, а знак питання змушує замислитись над відповіддю (відповідь виборця може й не співпасти з бажаною).

 

Лозунг не повинен бути довший 10 слів (з прийменниками).

 

При створенні лозунгу враховують такі аспекти:

 • фонетичний (звуковий);
 • ритмічний;
 • лексичний (правильний підбір слів);
 • фразеологічний (використання стійких сполучень слів, що мають усталене значення);
 • синтаксичний (форма лозунгу; частини мови, які складають його структуру).

 

Робота над лозунгом включає наступні етапи.

 1. Визначення (виходячи зі стратегії та порядку денного кампанії), переліку ідей, думок, послань, які кандидат адресує виборцям. Якщо ви вже підготували літературну обробку біографії кандидата, яка створила певний образ кандидата, ідеї послань не повинні йому суперечити. Інакше кажучи, ви маєте визначити ту інформацію, яка знайде відображення у лозунгу. Спочатку запишіть всі думки, які здаються вам важливими. Потім викресліть ті, що повторюються, залишивши з двох більш точне формулювання. Після цього ви вже зможете викреслити другорядні, менш загальні ідеї.
 2. Оцінка послання з погляду новизни та унікальності. Чи описують ваші послання переваги кандидата та/або його програми у порівнянні з іншими кандидатами на цю посаду? Чи повідомляють виборцям щось особливе та/або важливе про кандидата? Якщо на обидва питання ви відповіли «ні», значить завдання першого етапу виконали неякісно. Слід повернутись до нього. Можливо, має сенс залучити до роботи кількох співавторів (наприклад, з числа членів штабу). Коли суть послання буде визначено та затверджено, переходьте до наступного етапу.
 3. Розробка ідеї та пошук образів. Шукайте асоціації, афоризми, паралелі з відомими творами, які задають відповідний настрій. Якщо нічого підходящого не спадає на думку, полистайте збірник афоризмів. Можливо, вони підкажуть вам вдалу форму послання. З цією ж метою можна почитати видання на кшталт «Думки великих людей», збірники прислів’їв та приказок, висловлювання латинською мовою. Застерігаємо вас від «переспівування» відомих афоризмів. Йдеться ЛИШЕ про наслідування логіки та стилю висловлювання.
 4. Вибір лінгвістичних прийомів. Знайдіть слова, словосполучення, стиль, які найкраще передають зміст вашого послання.
 5. Написання лозунгів. Сформулюйте кілька варіантів послання.
 6. Обробка лозунгів. Переробіть кожен варіант лозунгу, вибираючи більш вдалі слова, побудову речення, пунктуацію тощо.
 7. Вибір кращого лозунгу. Застерігаємо вас від використання з цією метою самодіяльних фокус-груп. Ви почуєте суб’єктивні надумані оцінки, кількість яких дорівнюватиме кількості учасників, а якість буде сумнівною. Рекомендуємо залучити орієнтовно по 20 (для кожного варіанту лозунгу) осіб, які особисто не знайомі з кандидатом та не беруть участь в його кампанії. Краще звертатись до представників різних груп виборців (вікових, соціальних тощо). Опитуйте кожного з них окремо, щоб виключити взаємний вплив. Десяти особам дайте в руки аркуш формату А4, на якому надруковано лозунг шрифтом відповідного розміру. Десяти особам продемонструйте лозунг, надрукований на плакаті формату А3, який закріплено на стіні. Запропонуйте прочитати текст та поставте питання: Що ви думаєте про кандидата? Відповіді дозволять вам побачити невдалі або двозначні формулювання, невигідні асоціації тощо.

 

Критерії оцінки лозунгу:

 • має запам’ятовуватись;
 • пов’язаний з характеристиками кандидата та/або його програми;
 • унікальність, виражена характеристиками, відмінними від конкурентів.

 

Застерігаємо вас від використання в одній кампанії кількох рівнозначних лозунгів. Основний лозунг має бути один. Він вміщує в собі головне принципове послання, яке кандидат адресує виборцям. Наприклад, назви розділів програми кандидата теж можуть набути форму лозунгів, але такі «лозунги» використовуються виключно в тексті програми або як заголовки публікацій в ЗМІ. На зовнішніх носіях, паперових плакатах, перших сторінках буклетів тощо подається лише один основний лозунг. В друкованій агітації для нього краще використовувати один шрифт та колір (сполучення кольорів). Як правило, це шрифт знаку кампанії, якщо його було затверджено. Лозунг наводиться на початку або в кінці всіх агітаційних матеріалів кандидата.

 

І остання порада. Якщо результат вашої роботи над лозунгом є явно незадовільним, краще провести кампанію взагалі без лозунгу, ніж запустити у маси посміховисько, яке працюватиме проти кандидата.

 

Автор: Олександра Хрістофорова

сторінка Facebook

канал YouTube

 

 

 


 

 

Подпишитесь на рассылку семинаров и тренингов, если

- Ваша цель - быстро подготовить адекватный персонал для политической кампании

Ваша цель - стать профи политконсалтинга

 


<<назад

Сайт работает на BCMS при поддержке https://studiobrand.net