Центр политической информации «ДАТА»
Мін‘юст затвердив порядок засвідчення документів партіям, які мають намір брати участь у виборах народних депутатів архив

Відповідний наказ підписав Міністр юстиції Микола Оніщук.

За словами Міністра, Порядок видано з метою нормативного врегулювання процедури засвідчення Міністерством юстиції України копій статутів та свідоцтв про реєстрацію політичних партій, які мають намір брати участь у виборах народних депутатів України, після оголошення про початок виборчого процесу.

Міністр нагадав, що пунктом 2 частини першої статті 58 Закону України „Про вибори народних депутатів України” встановлюється, що Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії(блоку), за умови отримання копій свідоцтва про реєстрацію партії(партій, що входять до блоку) та її статуту (статутів партій, що входять до блоку), засвідчених Міністерством юстиції.

Порядок визначає перелік документів, що подаються до Мін‘юсту політичними партіями, які мають намір брати участь у виборах народних депутатів України, а також підстави для відмови у засвідченні копій статутних документів політичної партії. 


 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.10.2008 м. Київ № 1825/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.10.2008 за № 1215/15712

Про затвердження Порядку
засвідчення копій статутів та
свідоцтв про реєстрацію політичних
партій, які мають намір брати участь
у виборах народних депутатів УкраїниВідповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України", Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 №1153,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок засвідчення копій статутів та свідоцтв про реєстрацію політичних партій, які мають намір брати участь у виборах народних депутатів України (додається).

2. Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро кредитних історій (Семьоркіна О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Богашеву Н.В.

Міністр Микола ОніщукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
23.10.2008 № 1825/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.10.2008 за № 1215/15712

Порядок засвідчення копій статутів та свідоцтв про реєстрацію політичних партій, які мають намір брати участь у виборах народних депутатів України1. Цей Порядок визначає процедуру засвідчення Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу копій статутів та свідоцтв про реєстрацію політичних партій (далі – статутні документи), які мають намір брати участь у виборах народних депутатів України.

2. Засвідчення копій статутних документів здійснюється безоплатно Мін’юстом на підставі матеріалів реєстраційної справи відповідної політичної партії, що знаходяться в Мін’юсті.

3. У Мін’юсті роботу, пов’язану з засвідченням копій статутних документів, виконує Департамент легалізації та регулювання діяльності бюро кредитних історій (далі – Департамент) з урахуванням Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів народних депутатів України, що затверджується Центральною виборчою комісією.

4. Для засвідчення копій статутних документів політична партія подає до Мін’юсту заяву, підписану уповноваженою за статутом особою політичної партії та засвідчену печаткою політичної партії. У разі відсутності особи, яка уповноважена за статутом представляти політичну партію, заява може бути підписана іншим членом партії, який уповноважений на підписання заяви центральним статутним органом (копія рішення про це подається разом із заявою).

5. У заяві зазначаються інформація про наявність оригіналів статутних документів (виданих Мін’юстом дублікатів), зобов’язання партії пред’явити їх при отриманні засвідчених копій та особа, що уповноважена отримати засвідчені копії статутних документів.

6. До заяви додаються копії статутних документів без поміток, печаток, штампів. Копія статуту може бути прошита.

7. Заява та копії статутних документів подаються до Відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту Мін’юсту для реєстрації вхідної кореспонденції. Відділ документального забезпечення організовує реєстрацію заяви та передання її до Департаменту у строк, що не повинен перевищувати двох робочих днів.

8. За результатами розгляду заяви Департамент готує довідку. У довідці зазначаються дата реєстрації політичної партії, номер свідоцтва про реєстрацію політичної партії, інформація про дату подання партією заяви, повноваження особи, що підписала заяву, відповідність копій статутних документів матеріалам, що знаходяться у реєстраційній справі політичної партії Мін’юсту, пропозиція Департаменту щодо засвідчення копій статутних документів Мін’юстом.

9. Довідка погоджується директором Департаменту та заступником Міністра юстиції України.

10. У разі відсутності підстав для відмови у засвідченні копій статутних документів такі копії засвідчує спеціаліст Департаменту за дорученням директора Департаменту шляхом проставлення круглої печатки Департаменту.

11. Уповноважена особа політичної партії в день отримання засвідчених копій робить на заяві відмітку про отримання копій статутних документів із зазначенням дати їх отримання, своїх прізвища, ініціалів, посади в політичній партії та ставить підпис.

12. Мін’юст відмовляє у засвідченні копій статутних документів політичної партії у разі, якщо:

12.1 заява про засвідчення копій підписана не вповноваженою особою;

12.2 не подані копії документів, які потребують засвідчення;

12.3 подані копії не відповідають матеріалам, що наявні в реєстраційній справі політичної партії Мін’юсту;

12.4 наявність у Мін’юсті судового рішення про заборону вчиняти відповідні дії.

13. Мін’юст відмовляє у видачі завірених копій статутних документів у разі, якщо:

13.1 не пред’явлені оригінали статутних документів;

13.2 пред’явлені оригінали статутних документів за інформацією, наявною у реєстраційній справі політичної партії Мін’юсту, оголошені у засобах масової інформації втраченими і замінені дублікатами;

13.3 для отримання засвідчених копій статутних документів з’явилась не уповноважена на їх отримання особа;

13.4 особа, що з’явилась за отриманням засвідчених копій статутних документів, не пред’явила документ, що посвідчує її особу.

Директор Департаменту легалізації
та регулювання діяльності бюро
кредитних історій О.М.Семьоркіна

 

За інформацією Міністерства юстиції України


<<назад

Сайт работает на BCMS при поддержке https://studiobrand.net